Rekonstrukce plastového bazénu

Šakvice

V tomto případě jsme měli za úkol provést rekonstrukci starého plastového bazénu a nově vyvložkovat těžkou bazénovou PVC folií. Původní plastové těleso bazénu již bylo na několika místech zdeformováno a docházelo k úniku vody z bazénu, navíc bazén nevyhovoval už ani po estetické stránce. V rámci rekonstrukce byly nataženy nové tlakové trubní rozvody vč. osazení nové trysky pro foliové bazény a nového většího skimmeru.

Z důvodu ukotvení plechů a folie byla nově vybetonována horní hrana bazénu, ke které se rovněž ukotvila horní svislá část stěny, aby se zabránilo jejímu odléhání. Plastové dno bylo rovněž přikotveno k původní betonové desce, aby se zamezilo vypouklinám v případě vypuštěného bazénu.

Pod folii byla vložena podkladová geotextilie a bazén byl nově vyložen bazénovou folií bílé barvy od výrobce ELBE.